Posts

Hvorfor skal du lytte til, hvad jeg siger?

Hvis du har svaret på alt, behøver du ikke lytte – og heller ikke læse mere.

Allerede i 1957 skrev Harvard Business Review en artikel om at lytte – og hvordan det ville gavne ledere og dermed virksomheder, hvis de blev bedre lyttere. Mon vores lytteevner er blevet bedre siden 1957, hvor mediestrømmen er større, og hvor vi konstant bliver mindet om nye updates fra en vibrerende mobil i lommen?

Ledelsesprofessor Scott D. Williams skriver, at ledere, som lytter effektivt, vil få mere information fra deres medarbejdere. De vil få større troværdighed, og de vil kunne reducere konflikter. Ledere, der lytter effektivt vil kunne motivere bedre og få mere engagerede medarbejdere.

Måske er det derfor, at Huffington Post i 2014 – med hjælp fra en lytteekspert – videregiver, hvad de gode lyttere gør. Missouri Universitet lister også flere håndgribelige og konkrete skills op, lige fra koncentration, empati, opmærksomhed, spejlende kropssprog, god øjenkontakt og pauser.

Lederne vil få større troværdighed og få mere information fra deres medarbejdere

Tøm koppen

At være reelt åben for at lytte til andre lyder let, men ifølge Missouri Universitet er det svært: ”It is very difficult to be completely open because each of us is strongly biased”.

Et 1000-årigt gammelt buddistisk ordsprog beskriver det med en historie. En lærd og klog mand kommer til zen-mesteren, for at få mere og ny viden. På et tidspunkt fylder zen-mesteren den lærdes kop op og fortsætte med at hælde, så teen flyder ud over det hele. Den lærde mand råber forskrækket ”Stop, koppen er fuld”. Zen-mesteren svarer ”Præcis, lige som dig. Du er fyldt med ideer. Og du kommer for at blive klogere, men din kop er fuld. Du skal tømme din kop, før jeg kan lære dig noget nyt”.

3 råd som gør dig til en god lytter

  • Vær nærværende og koncentreret. Tid er ofte begrundelsen for ikke at være nærværende. Fx bliver du ukoncentreret, fordi du ved, at du skal til et møde om lidt. Aftal hvor lang tid du har, så du kan være nærværende i den tid, du har til rådighed.
  • Lyt færdigt, før du responderer. Når du lytter, har din hjerne mere kapacitet end blot at lytte til de talte ord. Derfor bliver du distraheret af egne tanker, som i stedet fx løbende evaluerer det sagte. Men lige pludselig er dine tanker kommet på et sidespor, og du mister det næste, der bliver sagt. Hold fokus og lyt.
  • Sætte sig i den andens sted og stil spørgsmål. Udlev din indre Søren Kierkegaard. Kierkegaard bliver ofte citeret for: ”… al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse;”. Som hjælpende lytter skal du stille åbne, udviklende og uddybende spørgsmål, som får den anden videre.

Glæd din familie og træn din lytning

Sommerferien

Glæd din familie og træn din lytning hele sommerferien. Undersøgelser peger på, at vi kun lytter med 25% effektivitet, så der er plads til forbedring. Det kræver træning. Og husk vi har to øre og en mund – som sælgerne siger.

5 tricks magiske matematikere kan lære dig om at holde et godt oplæg

Henning Afzelius folder gerne et stykke A4-papir for at illustrere eksponentielle ligningers funktion. Han går ikke af vejen for at danse som en ægypter i klasselokalet. Og han går gerne en ekstra omgang for at sikre, at alle har fanget den abstrakte algebra.

”Selvfølgelig skal man være forberedt, men man skal også være parat til det uforudsigelige og at række hånden ud til eleverne”, forklarede Afzelius i Politiken, da han i 2014 vandt en pris for sin exceptionelt gode undervisning i matematik, fysik og astronomi for gymnasieelever.

At få tal til at danse, så omverden kan se skønheden i dem, er ikke enhver forundt. Men Henning Afzelius og den amerikanske matematikprofessor Arthur Benjamin ved, at fænomenal, faglig formidling ikke blot handler om fakta. Den gode præsentation begynder med erkendelsen af, at den også er en performance.

Se folk i øjnene

Skal oplægget gøre et positivt indtryk og huskes af dem, der lytter, skal det indeholde elementer, vi kender fra teaterkunsten. For eksempel evnen til at være nærværende. Nærvær opstår ved noget så simpelt som at se på hinanden

  • Hav øjenkontakt med dit publikum, og drop vanen med at vende ryggen for at se på skærmen bag dig, så du kan læse op fra din power point præsentation
  • Læg dit manuskript fra dig og øv dig på baggrund af stikord
  • Vær åben over for publikum og uventede spørgsmål.

Fagnørder, don’t unite

For en god præsentation handler ikke kun om at være nærværende, den handler også om at gøre talens indhold nærværende

Tal i uendelig lange rækker kan slukke lyset i øjnene på de fleste. Abstrakte ord og vendinger kan få et glas vand til at støve. Men Arthur Benjamin kan få en hel sal til at lyse op, når han lader publikum kaste vilkårlige tal hen til ham, som han bygger videre på. For en god præsentation handler ikke kun om at være nærværende, den handler også om at gøre talens indhold nærværende. Henning Afzelius gør det abstrakte konkret, når han folder A4-papiret for at illustrere sin pointe. At blive nærværende handler om at gøre din præsentation relevant for modtageren.

  • Glem monologen og tag dialogen med dit publikum ved f.eks. at stille spørgsmål ud i salen
  • Gør det abstrakte konkret. Hvis jeres nye strategi hviler på et element, der hedder ’multi-local approach’, hvad betyder det så konkret? Hvad skal ledergruppen konkret gøre anderledes i morgen end de gjorde i dag, for at komme i øjenhøjde med eksempelvis en ’multi-local approach’? Skal lokalkontoret i Aserbajdsjan have større økonomisk frihed eller skal de have tjekket deres budgetter oftere? Hvis du ikke kan forklare det, så folk kan forstå dig, så har du ikke gjort dit forarbejde ordentligt. Klarhed i tanke giver klarhed i tale.

Abstrakte ord og vendinger kan få et glas vand til at støve

Blog skrevet af Nina Vinther Andersen

Se TED talk med Arthur Benjamin