5 tricks magiske matematikere kan lære dig om at holde et godt oplæg

Henning Afzelius folder gerne et stykke A4-papir for at illustrere eksponentielle ligningers funktion. Han går ikke af vejen for at danse som en ægypter i klasselokalet. Og han går gerne en ekstra omgang for at sikre, at alle har fanget den abstrakte algebra.

”Selvfølgelig skal man være forberedt, men man skal også være parat til det uforudsigelige og at række hånden ud til eleverne”, forklarede Afzelius i Politiken, da han i 2014 vandt en pris for sin exceptionelt gode undervisning i matematik, fysik og astronomi for gymnasieelever.

At få tal til at danse, så omverden kan se skønheden i dem, er ikke enhver forundt. Men Henning Afzelius og den amerikanske matematikprofessor Arthur Benjamin ved, at fænomenal, faglig formidling ikke blot handler om fakta. Den gode præsentation begynder med erkendelsen af, at den også er en performance.

Se folk i øjnene

Skal oplægget gøre et positivt indtryk og huskes af dem, der lytter, skal det indeholde elementer, vi kender fra teaterkunsten. For eksempel evnen til at være nærværende. Nærvær opstår ved noget så simpelt som at se på hinanden

  • Hav øjenkontakt med dit publikum, og drop vanen med at vende ryggen for at se på skærmen bag dig, så du kan læse op fra din power point præsentation
  • Læg dit manuskript fra dig og øv dig på baggrund af stikord
  • Vær åben over for publikum og uventede spørgsmål.

Fagnørder, don’t unite

For en god præsentation handler ikke kun om at være nærværende, den handler også om at gøre talens indhold nærværende

Tal i uendelig lange rækker kan slukke lyset i øjnene på de fleste. Abstrakte ord og vendinger kan få et glas vand til at støve. Men Arthur Benjamin kan få en hel sal til at lyse op, når han lader publikum kaste vilkårlige tal hen til ham, som han bygger videre på. For en god præsentation handler ikke kun om at være nærværende, den handler også om at gøre talens indhold nærværende. Henning Afzelius gør det abstrakte konkret, når han folder A4-papiret for at illustrere sin pointe. At blive nærværende handler om at gøre din præsentation relevant for modtageren.

  • Glem monologen og tag dialogen med dit publikum ved f.eks. at stille spørgsmål ud i salen
  • Gør det abstrakte konkret. Hvis jeres nye strategi hviler på et element, der hedder ’multi-local approach’, hvad betyder det så konkret? Hvad skal ledergruppen konkret gøre anderledes i morgen end de gjorde i dag, for at komme i øjenhøjde med eksempelvis en ’multi-local approach’? Skal lokalkontoret i Aserbajdsjan have større økonomisk frihed eller skal de have tjekket deres budgetter oftere? Hvis du ikke kan forklare det, så folk kan forstå dig, så har du ikke gjort dit forarbejde ordentligt. Klarhed i tanke giver klarhed i tale.

Abstrakte ord og vendinger kan få et glas vand til at støve

Blog skrevet af Nina Vinther Andersen

Se TED talk med Arthur Benjamin